Financieringsspecialist en Financieel Adviseur voor het MKB

Moet het roer nu echt om?

Bijna ieder bedrijf krijgt er vroeg of laat mee te maken, je bedrijf raakt in de rode cijfers!
De ondergang van een bedrijf komt bijna nooit onverwacht. Er zijn diverse signalen die al vroeg aangeven dat de continuïteit van je onderneming in gevaar is. Maar herken je deze vroeg genoeg?

Zonder volledig te willen zijn, zijn de belangrijkste signalen (early warnings):

-een te snelle groei
-langdurig bankieren tegen de kredietlimiet
-teruglopende omzet en/of marge
-oplopende kosten
-geen duidelijk beleid
-gebrek aan goede stuurinformatie

Het gaat erom dat je als ondernemer zoveel grip op je bedrijf hebt dat je deze signalen in een vroeg stadium herkent. Er hoeft in dat geval nog helemaal geen bedreiging te zijn voor de continuïteit van je onderneming, maar dat wordt het wel als er niet wordt bijgestuurd!

Grip op je Bedrijf ondersteunt jou als ondernemer hierbij. Samen maken we een scan van de huidige situatie. Vervolgens wordt bepaald wat voor jou bedrijf de kritische stuurvariabelen zijn. oftewel, waar draait het nu echt om binnen de onderneming. Vanuit dit inzicht kan concreet gestuurd worden op rendementsverbetering. Het doel is uiteraard het waarborgen van de financiële stabiliteit van het bedrijf voor de langere termijn.